Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszéke és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság gondozza.

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes, transzgenerációs folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges élettani folyamatokkal, illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők oklevelet kapnak, amelyben – a meglévő diplomájuk megnevezése mellett – szerepel: „Perinatális szaktanácsadó„.

 Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma:   OH-FRKP/1587-9/2007 
 Képzési idő:   4 félév
 Összegyűjtendő kreditek száma:   120
 A képzés munkarendje:   a képzés kéthetente pénteken és szombaton zajlik 
 A költségtérítés díja:   180 000 Ft / félév – aktuálisan érdemes tájékozódni 
 A képzés gyakorisága:   a képzést 2 évente idítjuk el 

A képzésbe az alábbi feltételekkel léphetnek be a jelentkezők:

  • A képzésbe BA/BSc vagy MA/MSc végzettségel (illetve a 2006 előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettségel) léphetnek be a jelentkezők az alábbi képzési ágakban, területeken: pedagógia és pszichológia, szociális, élő természettudomány; pedagógusképzés, orvos és egészségtudomány, sporttudomány.
  • Felvételi elbeszélgetés, amely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve perinatális tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel.
  • Szakmai gyakorlati tapasztalat és/vagy hospitálási lehetőség perinatális munka területén.

Legközelebb indul: 2022 őszén
Jelentkezési határidő: 2022 júniusa
Szóbeli felvételi beszélgetés időpontja: 2022 július eleje
Pótfelvételi beszélgetés időpontja: 2022 augusztus vége

Jelentkezési lap, információk:
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (06-1) 461 4500 / 3476, 3883, 3831
E-mail:szakiranyu@ppk.elte.hu